Har du overvejet om du er lidt for forfængelig? For selvoptaget? For selvcentreret? Hvis du har det, så er chancerne for at du har en narsicistisk personlighedsforstyrrelse forsvindende små. Det er nemlig et fremtrædende træk ved denne personlighedsforstyrrelse, at man ikke har tilstrækkelig selvbevidsthed, til at man tager andres kritik eller antydninger af personlige begrænsninger særlig alvorligt. Eller bare alvorligt overhovedet.Personer med narsicistisk personlighedsforstyrrelse er alt for optaget af storslåede planer, egne evner og fortræffeligheder, til at bekymre sig om eventuelle personlige fejl eller begrænsninger.

Det er ikke det samme som at være egoistisk. Man kan godt være selvoptaget af et godt hjerte, og forestile sig, hvilken central og afgørende rolle man spiller for de personer, som man gør noget for. Det afgørende er ikke hvem, der for noget ud af ens adfærd, men hvem der betyder mest i ens verden.

Kan man være en lykkelig narsicist?

Det er måske ikke umuligt, men når de fleste personer, der har en narsicistisk personlighedsforstyrrelse ikke fungerer specielt godt, så skyldes det at narsicismen er udtryk for personlige begrænsninger, ikke bare en “dårlig stil”, mangel på god opdragelse eller egoisme. Man har faktisk fundet ud af at narsicister ikke har samme selvkontrol som gennemsnittet og at dette forklarer deres adfærd og opfattelse: De har mange nederlag og skuffelser, og deres adfærd er ofte et forholdsvis fortvivlet forsøg på at rette op på disse skuffelser og nerderlag.