Kropssprog

 

Hvorfor er kropssprog så afgørende for dine resultater?

Forklaringen er at al kommunikation bygger på en troværdighed som først og fremmest skabes gennem dit kropssprog. Derfor er dit kropssprog lige så afgørende for dine kommunikation, som dækkene på en formel-racer er det for køreegenskaber og omgangstider: Det er den afgørende kontaktflade som alle resultater opnås gennem. Længe inden at du har sagt et ord til din medarbejder sker der en intens udveksling, et non-verbalt “håndtryk”, der afgør hvilke positioner I indtager i den efterfølgende dialog. Er der samarbejde og en afklaret fordeling af autoritet og indflydelse eller er positionerne præget af forvirring eller konflikt?

Dit kropssprog skaber den kontekst som al kontakt med kunder og medarbejdere tager udgangspunkt i. Er dette udgangspunkt optimalt vil meget “glide” af sig selv: Det er let at etablere et fælles udgangspunkt, der er sikkerhed og gennemsigtighed i forhold til alle præmisser og samtalen kan koncentreres om de væsentlige uafklarede punkter. Kommunikationen bliver klar, effektiv og “flimmerfri” fordi den er baseret på et fælles udgangspunkt og tillid. Hvis udgangspunktet er præget af lav tillid eller skepsis vil processen være helt anderledes og langt mere sårbar over for misforståelser, manglende imødekommenhed og regelret modvilje.

Nøglen til etablering af det rette udgangspunkt er håndteringen af en række instinktive vurderinger som foretages på basis af det kropssprog vi udviser. Dette lag af instinktive reaktioner er helt afgørende for at skabe tillid og troværdighed, men overses ofte i måden man søger resultater på. Hvad enten du er sælger, formidler eller leder kan der være store fordele ved at tilpasse dit kropssprog bedst muligt og håndtere den irrationelle del af dit udtryk bedst muligt.