Personlig ledelse

Personlig ledelse

 

Bedre brug af ledelses-ressourcer

Udgangspunktet for Winnermind ledelsesudvikling er den nye forståelse af lederens vitale ressourcer i det personlige lederskab: vilje, selvkontrol og egen-regulering. De fleste har nok hørt om “marshmallow-testen” – hvor børn blev testet for deres selv-kontrol. Ledelsesudvikling baseret på den ny viden omkring viljen er nu tilgængelig: Winnermind tilbyder et forløb, som retter sig direkte mod de centrale udfordringer for ledere på alle niveauer: beslutninger, forandringer og regulering af egen indsats. Forløbet kan tilpasses situationen på jeres virksomhed, men har en grundstruktur med en række moduler. For en mere detaljeret forståelse af indhold og baggrund henvises til whitepaper om “Personlig Ledelse og Egen-regulering”.

 

Lederens egen-regulering

 

Første modul angår forståelsen af belastningernes natur og konsekvenser og for hver deltager en analyse af de aktuelle belastnings-kilder. Ud fra denne analyse opnås en til-pasning af de aktuelle belastninger, som bedre afspejler opgavernes prioritering. Fokus er på administration af lederens “regulerings-budget”.

 

Beslutninger

Andet modul er specifikt rettet mod hånd-teringen af strategi og beslutninger. De to afgørende akser er her balancen mellem risiko og indtjeningspotentiale og balancen mellem kort- og langsigtet strategi.

 

Risiko-reaktioner

Tredje modul fokuserer på konkrete regule-rings metoder: Færdigheder i risikohåndtering, selv-motivering, emotionel regulering. Målsætningen er at afhjælpe begrænsninger, som skyldes mangelfuld (resultatløs) eller in-effektiv (dyr) regulering.

 

Viljestyrke

Fjerde modul fokuser på basiskapacitet for selvkontrol, vilje og egen-regulering. Der introduceres til metoder til at måle og vurdere viljestyrke, metoder til at optræne viljen og vi ser på effekten af øget reguleringsstyrke. Målsætningen er at øge den enkelte leders “regulerings-budget”.