Værdier

Mod

At gå forrest

At være nyskabende

At se fordomsfrit på alle realiteter

Troværdighed

Baseret på forskning

Formuleret på klart dansk

At tage sin egen medicin

Kompetence

At opsøge ny viden

At udvikle nye færdigheder

At gøre viden praktisk relevant