Risiko

Hvis du kender noget til ledelsesudvikling, så har du sikkert hørt meget om handlekraft. Det er en faktor som angiveligt hjælper os til at få ting gjort. Specielt ting som man ellers tøver med at få gjort. I virkeligheden er handlekraft bare det modsatte af eller fraværet af risikoaversion. Det er helt normalt, meget sundt og et urgammelt instinkt at stoppe op før man gør noget som er nyt eller uoverskueligt. Det har reddet mange individer blandt vores forfædre, der levede i mere farefulde omgivelser. Risikoaversion er ikke så praktisk i er moderne verden, hvor de fleste ting er meget sikre. Det er f.eks. svært at komme alvorligt til skade ved at tale til en forsamling, men aligevel er det noget som kræver stor overvindelse for mange mennesker. Risikoaversion spiller en stor rolle for hvor hurtigt 

Læs mere

 vi får gjort ting, og for hvordan vi har det mens vi gør det nødvendige.

I denne sektion kan du læse om risiko, om overlevelses instinkter, om håndtering af risikoaversion i forbindelse med forskellige ledelsesopgaver, specielt selvfølgelig i forhold til ledelse af forandringer.

Normal fører risikoaversion til at vi udsætter eller helt undgår handlinger, som vi ikke har overblik over eller føler og trygge ved. Det betyder ikke at vi er specielt bange, men at vores instinkter er aktiverede, på en måde som hindrer os eller forsinker os i vores projekter. Sådan behøver det dog ikke at være. Det er effektive måder at regulere sin risikoaversion på, sådan at man bliver mindre tilbageholdende over for forandringer.

Risiko og regulering af risikoholdning