Forandringsledelse Mestring Risikoaversion

Forandringsledelse Mestring Risikoaversion

Forandringsledelse er nøglen til virksomhedens langsigtede konkurrencedygtighed. Winnermind forandringsledelse sigter på at gøre det mere klart, hvilke subjektive faktorer, der er vigtige i forandringsprocessen, og hvordan de bedst håndteres. Målet er at gøre forandringsledelse mindre tilfældig og mere rationel.

Der er tre domæner som er afgørende for effektiv forandringsledelse:

Beslutningstræthed

Beslutningstræthed har at gøre med det overskud som dine medarbejdere går til deres opgaver med, hvordan det anvendes, forbruges og reduceres på forskellige måder. Hvilke udfordringer vil tære mest på dit overskud og hvorfor? Beslutningstræthed kaldes også for ego-depletion, er det der bestemmer hvor længe, man kan gøre en bevidst indsats for at nå ønskede resultater.automatik

Mestring

Mestring har at gøre med vores vaner: Den adfærd og de handlinger som sker automatisk og som ikke kræver overskud. Det omfatter alt hvad vi gør uden at anstrenge os. Det gør er stor forskel, når man kan gøre en bevidst indsats til noget der fungerer vanemæssigt, fordi det så ikke længere kræver overskud og ikke skaber beslutningstræthed eller ego-depletion.

Risikoaversion

Risikoaversion har at gøre med usikkerhed og overvindelse af usikkerhed. I forandrings-processer vil der være mange nye arbejdsgange, som man er usikker over for. Fordi man er påvirket af instinktiv risiko-aversion, kræver det mere overskud at gennemføre de opgaver, man oplever som relativt usikre. Man kan reducere problemet ved at skabe overblik og tryghed i forhold til de nye arbejdsopgaver. Men man kan også påvirke sin tendens til risiko-aversion direkte og opnå tilsvarende resultat. John Kotter har skrevet om denne metode under betegnelsen “urgency” og Steve Jobs er kendt for at praktisere en ledelses-stil, der var effektiv i forhold til reduktion af risiko aversion.