Category: Risiko

Estimation af risikoaversion og diskonteringsrater 0

Estimation af risikoaversion og diskonteringsrater

Der benyttes laboratorieeksperimenter til at afsløre og estimere individuelle risikopræferencer og diskonteringsrater. Eksperimenterne er udført med en repræsentativ stikprøve af den voksne danske befolkning. Resultaterne viser, at voksne danskere generelt er risikoaverse, og kun få...

Risiko 06 Aggression og Dynamisk Risikovillighed 0

Risiko 06 Aggression og Dynamisk Risikovillighed

Risiko 06 Aggression og Dynamisk Risikovillighed I naturen kan man se variationer i risiko-appetit, der afspejler en tilpasning til det aktuelle predator-tryk, dvs. risikoen for at blive jaget af rovdyr. Efter den seneste istid...

Risiko 05 Risikoaversion og Strategi Implementering 0

Risiko 05 Risikoaversion og Strategi Implementering

Risiko 05 Risikoaversion og Strategi Implementering Risikoaversion er en hindring for strategi-implementering. Direktør eller topledelse fastlægger normalt virksomhedens forretningsstrategi, og i teorien er denne strategi udtryk for deres risikoholdning eller for den mest fordelagtige...

Risiko 02 Risikoaversion og Risikostyring 0

Risiko 02 Risikoaversion og Risikostyring

Risiko 02 Risikoaversion og Risikostyring Risikoaversion er en hindring for risikostyring. Det kan synes selvmodsigende at risikostyring kræver risikovilje, men denne sammenhæng bliver klar, når man ser, hvordan risikoaversion normalt giver en tendens til...

Risiko 01 Risikoholdning

Risiko 01 Risikoholdning Din risikoholdning er din subjektive holdning til at tage risiko, dvs. den grad af risiko, som du er parat til. Din risiko-profil definerer hvilken grad af risiko, som er fordelagtig for...

Anger

Anger

Anger is transformative when it’s empowered and it’s healthy. And I’ve been taught that the gifts of anger are strength, energy and motivation.” – Ashley Judd …   Lars Steffensen

Opsummering

Opsummering

Loewenstein, Weber, Hsee & Welch Risk as Feelings Oversat i uddrag Hvis man tager i kig under motorhjelmen og ser på hvordan vores hjerne fungerer, så bliver man hurtigt opmærksom på at vi alle...

Problemet med følelser

Problemet med følelser

Loewenstein, Weber, Hsee & Welch Risk as Feelings Oversat i uddrag Hvorfor har vi vanskeligt ved at tage de emotionelle input alvorligt i vores selvforståelse? Ser man bort fra en snæver gruppe af folk,...

Risiko som følelse

Risiko som følelse

Loewenstein, Weber, Hsee & Welch Risk as Feelings Oversat i uddrag Mens alle teorier om risiko indtil nu har fokuseret på rationelle / kognitive aspekter: konsekvensberegninger, sandsynligheder for forskellige udfald, forventninger og beslutninger på...