Ansatte der mangler søvn snyder mere

Posted by on Jun 4, 2014 in Forside | 0 comments

Sleep-Deprived People Are More Likely to Cheat – Christopher M. Barnes – Harvard Business Review. Søvn viser sig at være en afgørende forudsætning for selvkontrol. Uetisk adfærd anses ofte for et udtryk for om virksomheden har ansat de rette personer, altså ud fra en forestilling om at gode personer gør gode ting og slemme personer gør slemme ting. Forskningen siger dog noget andet. Ligesom Dr. Jekyll, så har vi alle en indre Mr. Hyde i os. Spørgsmålet er hvor tit vi lader Mr. Hyde overtage styringen af vores adfærd. Selvkontrol varierer over tid for den samme person og fysiologisk fungerer selvkontrol ud fra præfrontal kortex i en proces som bruger store mængder glukose som brændstof. Faktisk bruges så meget glukose at dette er en begrænsende faktor for selvkontrol. Ved stort forbrug skabes ego-depletion eller “beslutningstræthed”. Det er når der er mangel på brændstof at folks selvkontrol svigter, sådan at fristelser kan føre til uetisk adfærd og det er derfor at ansatte der mangler søvn snyder mere. Ny forskning viser at søvn mangel resulterer i lavt niveau af glukose i præfrontal kortex. Mangel på søvn vil med andre ord føre til mangel på blodsukker og ringe selvkontrol, mens søvn genetablerer optimal funktion. De som sov seks timer eller mindre var mere tilbøjelige til at udvise afvigende adfærd end de som sov mere end seks timer. Den afvigende adfærd var i mange tilfælde også uetisk adfærd, som f.eks. forfalskning af en kvittering. Der er altså noget, der tyder på at man bør tage søvnmangel alvorligt og respektere sit behov for tilstrækkelig søvn.   Se også Opmærksomhedskontrol og søvn og følelser

Google+