Estimation af risikoaversion og diskonteringsrater

Der benyttes laboratorieeksperimenter til at afsløre og estimere individuelle risikopræferencer og diskonteringsrater. Eksperimenterne er udført med en repræsentativ stikprøve af den voksne danske befolkning. Resultaterne viser, at voksne danskere generelt er risikoaverse, og kun få deltagere udviser risikosøgende adfærd. Der er fundet forskelle i risikoaversion mellem deltagerne.

Overraskende eller ej, det viste sig at kvinder er mere risikoaverse end mænd og at kvinder har en større tendens til at overvurdere små sandsynligheder og undervurdere store sandsynligheder end mænd.

Estimation af risikoaversion og diskonteringsrater.

Undersøgelse i PDF


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *