Effektiv restitution er effektiv forandringsledelse

Når man træner løb eller cykling forventer man at komme i bedre form. Men hvis man kender en smule til fysiologi, så ved man godt at det ikke er træningen, man kommer i bedre form af, men den efterfølgende restitution. Træningen nedbryder faktisk formen, og det kun er fordi kroppen overkompenserer under restitutionsperioden, at man er i bedre form nogle dage efter. Af samme grund skal man ikke træne hver dag.
Den samme logik bør man anvende over for forandringsledelse. Det er selvfølgelig afgørende at indføre forandringer, nye procedurer, nye metoder og nye måder at organisere arbejdet på. Men faktisk bør en stor del af arbejdet med forandringsledelse ske i perioden lige efter indførelse af nye tiltag. Eller i hvert fald inden at man igen indfører omfattende forandringer. En effektiv restitution har det resultat, at virksomheden bliver parrat til nye forandringer. En mindre effektiv restituion vil vise sig som vanskeligheder næste gang man skal gennemføre en tilpasning, hvor de samme medarbjdere er involveret.

Aarhus 09 (0;00;00;00) copy

Resitution er noget det betaler sig at tage alvorligt

Så hvad er effektiv restitution i denne sammenhæng? Effektiv restitution er kendetegnet ved at nye procedurer og arbejdsmetoder indarbejdes i en grad at de i høj grad kan udføres automatisk og uden at kræve samme overskud, som i starten af implementeringen. Denne process starter på det tidspunkt, hvor de fleste ledere har en oplevelse af at “nu kører det”. Det tidspunkt, hvor man, efter at have bakset med nye forhold i en periode, har fundet brugbare løsninger og er kommet på omgangshøjde med situationen. Herfra bliver det hele lettere og man kan efterhånden slappe mere og mere af, indtil at man på et tidspunkt igen må tilpasse driften.
Men i virkeligheden så starter den mest afgørende del af forandringspocessen her. Efterhånden som man vænner sig til de nye procedurer, bliver de mere og mere vanemæssigt indarbejdede. Indtil at de omfatter dele som kan gøres automatisk og dele som man håndterer med en grad af kontrollerende opmærksomhed. Der er her tre forhold, som de fleste overser:
1. Det er ofte forholdsvis tilfældigt, hvor indarbejdet de nye procedurer ender med at være. Altså i hvor høj grad det, som først var krævende, nu kan gøres som en rutine, mens man tænker på noget andet.
2. Det behøver det ikke at være. Man kan selvfølgelig overlade det til tilfældigheder, men stort set alle former for udvikling af færdigheder er baseret på en process hvor man lag på lag automatiserer opetationer, sådan at de kan gennemføres på rygraden, mens man bruger sit kognitive overskud på at koordinere andre dele af adfærden. Der findes en række forskellige metoder til at drive denne process, men mange virksomheder er ikke opmærksom på potentialet.
3. Hvor langt denne process drives er afgørende for hvor let eller svært det bliver at gennemføre næste forandringsproces. Hvis man gennemfører en effektiv restitutionsperiode, vil flertallet af medarbejdere have en arbejdsdag præget af kendte rutiner, overblik og overskud. Dette er det nødvendige grundlag for at kunne gennemføre nye forandringer.

Google+

You may also like...