Viljestyrke Konklusion

Viljestyrke Konklusion

Matthew T. Galliot & Roy F. Baumeister

Viljestyrkens fysiologi – forbindelsen mellem glukose og selvkontrol

Oversat i uddrag

Viljestyrke konklusion: Glukose giver energi til næsten alle hjenens aktiviteter og det synes sandsynligt at selvkontrol er en process der trækker på komplekse og forgrenede hjernestrukturer og derfor har et specielt højt forbrug af glukose. Denne gennemgang af forskningen viser at alle fluktuationer i glukose niveau, selv mindre svingninger, kan have en afgørende indflydelse på graden af selvkontrol. Selvkontrol succes og svigt i selvkontrol afhænger til dels af mængden af glukose, der er til rådighed, og af effektiviteten i anvendelsen af denne glukose.

Konklusion: Påstanden er ikke at glukose er ikke det eneste afgørende for selvkontrol – en sådan antagelse ville implicere, at indtagelse af et endnu større kvantum sukkerholdige snacks ville være vejen til perfekt selvdisciplin (og en slank krop). Men variationerne i selvkontrollen hos den enkelte synes at afhænge af forbruget og genoptankning af en eller anden ressource. Glukose synes at være en oplagt kandidat til at udgøre denne ressource, som viljestyrke afhænger af.

Tilbage til homepage

Google+

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *