Cigaretrygning

Cigaretrygning

Matthew T. Galliot & Roy F. Baumeister

Viljestyrkens fysiologi – forbindelsen mellem glukose og selvkontrol

Oversat i uddrag

At holde op med at ryge kræver selvkontrol fordi man må kontrollere sin vanemæssige trang til at ryge og ignorere enhver impuls eller tilskyndelse til at ryge. En række undersøgelser har set på sammenhængen mellem rygestop og glukose og de fleste har fundet at glukose øger sandsynligheden for succes med rygestop. For eksempel var forsøgsdeltagere som fik glukose tabletter i en måned mere tilbøjelige til at overholde deres rygestop i løbet af den måned end kontrolgruppe deltagere som fik udleveret en placebo tablet. Faktisk fandt denne undersøgelse at glukose tabletter var mere effektive end nikotinplastre til at hjælpe rygere til at gennemføre rygestop. I en nylig gennemgang af forskningen på dette område blev konklusionen at glukose tabletter er effektive hjælpemidler til at gennemføre rygestop.

Glukose er også blevet brugt som et effektivt middel til at reducere den subjektive trang til at ryge. Dette kan være fordi glukose på en eller anden måde direkte reducerer kroppens abstinenser efter nikotin eller det kan afspejle at selvkontrollen forbedres med optimal glukose og at abstinenser derfor kan undertrykkes. Forskningen har ikke hidtil lykkedes med at optrevle disse to tråde og give et klart svar på, hvad der sker.

Selv om det er muligt at glukose direkte påvirker og reducerer ryge abstinenser uafhængigt af selvkontrol, er der ikke meget der tyder på at glukose har nogen indvirkning på de fysiske abstinenssymptomer. I en undersøgelse af rygstop over 4 uger gav man deltagerne glukose tabletter eller placebo tabletter, og enten nikotin plastre eller placebo plastre. De deltagere der fik glukose tabletter røg færre cigaretter end deltagere der fik placebo tabletter. Der var ikke forskel på styrken af abstinens-oplevelser mellem glukose- og placebo gruppen. Glukose synes derfor ikke at påvirke til rygestop ved at mindske abstinens oplevelser. Desuden viste det sig at deltagere som fik glukose tabletter og nikotinplastre røg færre cigaretter end de som fik placebo tabletter og nikotinplastre. Nikotin plastrene reducerede deltagernes abstinenser (i sammenligning med placebo plastre), men glukose reducerede rygningen, selv for deltagere som fik nikotinplastre. Glukose kunne altså reducere rygningen selv for deltagere, hvis abstinenser var minimeret ved hjælp af nikotinplastre. Selv om det er uklart om glukose kan reducere abstinenser direkte ser det altså ud til at glukose reducerer rygning, selv hos personer som har et lavt niveau af abstinenser. Det virker derfor sandsynligt at glukose faciliterer den motiverede brug af selvkontrol til at kontrollere den indarbejdede vanemæssige tendens til at ryge.

Fortsættelse Stress coping


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *