Forandringsledelse Blog

Risiko som følelse

Risiko som følelse

Loewenstein, Weber, Hsee & Welch Risk as Feelings Oversat i uddrag Mens alle teorier om risiko indtil nu har fokuseret på rationelle / kognitive aspekter: konsekvensberegninger, sandsynligheder for forskellige udfald, forventninger og beslutninger på...

Vilje

Vilje

Vilje Med “vilje” menes der et mennskes evne eller kapacitet til at vælge eller handle på en uafhængig og fri måde. Dette begreb adskiller sig dermed fra “fri vilje” som er et mere filosofisk...

Træning i selvregulering

Træning i selvregulering

Træning i selvregulering Muraven, Baumeister og Tice Undersøgelse af effekten af gentagne øvelser i selv-regulering over tid. 69 studerende trænede gennem 2 uger en af tre øvelser i selvregulering: Overvågning og forbedring af kropsholdning,...